Waldemar Dąbrowski
Minister Kultury
Miroslaw Sawicki
Minister Edukacji Narodowej i Sportu

 

 
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania
Stefan Mikołajczak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Jacek Bromski
Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich