Plik w formacie MS Word

22 Międzynarodowy Festiwal
Filmów Młodego Widza Ale Kino!
Poznań 1-5.06.2004

KARTA ZGŁOSZENIA FILMU

Karta zgłoszenia filmu wraz z kasetą VHS musi być nadesłana
do 31 stycznia 2004
Kopię filmu należy przesłać do 15 maja 2004

Centrum Sztuki Dziecka
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
tel. (61) 853 60 90, fax (61) 852 85 80, tel. (61) 646 52 61
e-mail: alekino@alekino.com        http://www.alekino.com

1. tytuł oryginalny .........................................................................................

2. tytuł angielski ...........................................................................................

3. kraj produkcji ...........................................................................................

4. rok produkcji ............................................................................................

5. reżyseria ...................................................................................................

6. aktorski □ animowany □

7. czas projekcji (w minutach) .....................................................................

8. długość (w metrach) ................................................................................

9. format 35 mm □ Betacam SP □

10. screen ratio ...........................................................................................

11. język oryginalny ....................................................................................

12. język napisów ........................................................................................

13. wartość kopii (PLN) .......................................................................

14. czy zgłaszający dostarczy fragmenty filmu (w celu promocji podczas Festiwalu?

tak □ nie

15. po Festiwalu kopię należy wysłać na adres ..........................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

16. zgłaszający film (adres, tel./fax/e-mail) ................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo do zgłoszenia i prezentacji filmu na Festiwalu. Zgłoszenie filmu oznacza akceptację regulaminu Festiwalu.

 

miejscowość i data
 podpis

 

Kopię filmu należy przesłać do 15 maja 2004
Centrum Sztuki Dziecka
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań


 


Plik w formacie MS Word
22 Międzynarodowy Festiwal
Filmów Młodego Widza Ale Kino!
Poznań 1-5.06.2004

 

INFORMACJE DO KATALOGU

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do Festiwalu, prosimy o niezwłoczne przysłanie materiałów informacyjnych, niezbędnych do zredagowania katalogu: streszczenie filmu, biografia, filmografia i zdjęcie reżysera, fotosy i materiały promocyjne.

Jeżeli materiały informacyjne nie zawierają poniższych danych, prosimy o wypełnienie:

1. tytuł filmu..................................................................................................

.......................................................................................................................

2.reżyseria......................................................................................................

.......................................................................................................................

3. scenariusz ................................................................................................

.......................................................................................................................

4. zdjęcia.......................................................................................................

.......................................................................................................................

5. muzyka ....................................................................................................

.......................................................................................................................

6. montaż.......................................................................................................

.......................................................................................................................

7. scenografia (aktorski) ..............................................................................

.......................................................................................................................

8. opracowanie plastyczne (animowany) .....................................................

.......................................................................................................................

9. animacja ...................................................................................................

.......................................................................................................................

10. obsada ....................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

11. producent ...............................................................................................

.......................................................................................................................

12. produkcja (adres, tel./fax/e-mail) ........................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

13. dystrybucja (adres, tel./fax/e-mail) .....................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

14. sprzedaż światowa (adres, tel./fax/e-mail) ............................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

15. nagrody ..........................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

 

 

podpis